James Eifion Thomas – Blacksmith

Traditional and contemporary ironwork for the home and garden.

Eifion Thomas is a blacksmith working from his family’s forge in Pembrokeshire, West Wales. Eifion handcrafts items of a high quality for the interior and exterior, working closely to his customer’s requirements. Please take some time to view the portfolio pages for a selection of his work including gates, railings, weathervanes, candleholders, garden arches and seats. These are made using a combination of traditional blacksmithing and the latest welding and cutting techniques..

James Eifion Thomas – Gof

Gwaith haearn traddodiadol a chyfoes i’r cartref a’r ardd.

Fi yw’r pumed genhedlaeth i weithio yn efail y teulu yn Dinas ger Trefdraeth, Sir Benfro. Dysgais y grefft fel gof gan fy nhad a’n tadcu. Rydw i’n gwneud pob math o waith haearn gan gynnwys gatiau, cannwyll brennau a phob math o “geilogod y gwynt” yn ol dewis y cwsmer.

Ceir esiamplau o’m gwaith mewn lluniau ar y wefan. Am fwy o fanylion cysylltwch a fi, Eifion Thomas.

Made in Dinas Cross by